Realizované stavby od roku 1992

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Výroba jedné části baldachýnu – kostel sv. Antonína, Praha

Rekonstrukce břevnovského kláštera

Kamenické a restaurátorské práce v exteriéru a interiéru – ostění oken, dveří, portály, dlažby.

Rekonstrukce pláště kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně

Restaurování jihovýchodní poloviny pláště kostela.

Oprava pláště kostela sv. Salvátora v Praze

Tympanon, římsy, sokly soch.

Restaurování kamenných prvků pláště Zrcadlové kaple a Barokního sálu v areálu Klementina

Kamenné ostění oken, portál.

Pískovcový obklad lékárny v Praze Ječné ul.

Rekonstrukce gotické Dolní brány v Domažlicích

Restaurování gotických portálů, erbu, žeber.

Rekonstrukce hlavního vstupu a kamenné brány do Revmatologického ústavu "Na Slupi"

Restaurování novogotického zábradlí a schodiště v interiéru.

Rekonstrukce hrobky P. Švandy ze Semčic v Praze na Vyšehradě

Čištění jiných hrobů v Praze na Vyšehradě

Realizace soukromých hrobů dle přání zákazníka

Obnova schodiště při rekonstrukci domu v Praze, Polská 18

Restaurování barokních ostění při rekonstrukci domu v Praze Na Úvoze

Obnova schodiště při rekonstrukci farního domu v Kralupech n/L

Výroba a osazení kamenného oltáře a ambo v kostele sv. Jakuba Staršího, Praha – Kunratice

Obnova a restaurovaní soklu a schodů v charitním domě v Mukařově

Rekonstrukce hlavního vstupu do areálu VŠ chemicko-biologické – Praha 2

Restaurování kamenných prvků na klášteře sv. Dobrotivé – Zaječov

Osazení kamenného soklu na rodinném domu v Nymburku

Obklad schodiště při rekonstrukci obchodního domu v Nymburku

Demontáž, přestěhování a znovuosazení křtitelnice v interiéru sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Karlín

Rekonstrukce schodiště u kostela "P. Marie U Alžbětinek"

Rekonstrukce balustrády sloupu sv. Floriána – Žatec

Komplexní rekonstrukce ambitů kláštera v Roudnici n/L

Žebra kleneb, svorníky, středověké omítky, ostění, dlažby.

Restaurování a omítání opěráků na kostele sv. Jakuba v obci Minice

Čištění soklu (po povodni) v interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Karlín

Restaurování části renesanční brány "Císařský dvůr" Praha

Obnova žulové hlavice pomníku a zvoničky v obci Krusičany

Osazení pískovcových zdí novostavby rodinného domu

Obnova charitního hrobu v Praze – Olšanské hřbitovy

Realizace mramorového oltáře v interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně

Restaurování kamenného vstupu v Apoštolská nunciatuře Praha

Rekonstrukce pomníku padlým v obci Bukovany

Restaurování zvoničky v obci Pecerady

Restaurování kamenných prvků na muzeu v Hradci Králové

Restaurování kamenného geodetického bodu v obci Mrač

Restaurování kamenných prvků a obnova omítek v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích

Osazení masivní soklové části vstupu do Novoměstské radnici – Praha, Karlovo náměstí

Restaurátorské a kamenické práce v kostele sv. Jiljí, Praha 1 – Staré město

Oprava opěrné kamenné zdi u kostela sv. Ludmily v Praze – Chvalech

Restaurování kamenného zdiva v pastoračním centru v Karlíně

Restaurování arkády – Chvalská tvrz Praha, H. Počernice

Restaurování kamenných prvků na kostele Nejsvětější Trojice v Drahobudicích

Kopie křížku v obci Domašín

Restaurování a stěhování zvoničky v obci Nupaky u Prahy

Obnova kamenné fasády kaple sv. Remigia, Praha Čakovice


Obnova kamenné fasády kostela sv. Václava, Praha Prosek


Obnova pomníků, zvoniček a křížků, Týnec nad Sázavou

Obnova části vstupu kostela sv. Ludmily, Praha, Vinohrady

Obnova vstupu u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Kladno