Roman Lutz

1981vyuční list v oboru kameník – Lipnice n/S,
1984Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice. 
1992založení společnosti PERKAM – kamenická společnost,
1997udělení licence pro restaurování památek,
2002Univerzita Nové doby v oboru zdravého způsobu života, Praha,
2010založení společnosti LUXDEA.


PERKAM – kamenická společnost

byla založena 19. 6. 1992. Od svého založení se podílí na opravách památkově chráněných budov.

Jsem vlastníkem Licence MK č. 7184/1997, ze dne 7. 7. 1997 potřebnou pro restaurování kamenných architektonických prvků.

Naší specializací je pískovec, restaurování provádíme i na žule.

V záložce REALIZOVANÉ STAVBY je přehled opravovaných památkově chráněných staveb, při jejichž obnově jsme se podíleli. Tento výčet dokladuje zkušenost v oboru i vztah k památkám.


LUXDEA

Dceřiná společnost LUXDEA firmy PERKAM byla založena 20. 01. 2010