6. O nás – kontakt

Jsme již třetí generace kameníků s bohatými zkušenostmi a nabízíme Vám řemeslné, restaurátorské a umělecké práce s kamenem.

Na tuto dobu po revoluci 1989 nás vlastně připravoval děda-otec Emanuel, jenž celý život strávil aktivním řemeslným socháním ,,pod boudou“ v kamenické provozovně v Ostroměři, kde se ručně (kdysi ještě bez elektrických pomocných nástrojů) vyráběla celá škála výrobků, složitých architektonických tvarů, až po přípravu soch pro sochaře. Materiálem byl hořický pískovec, který lze všudypřítomně okolo nás v ČR najít. Odkazem je jeho ztvárnění a pocta rodákovi tematickou plastikou mamutího mláděte (1971), jehož podkladem byl historický román rodáka Eduarda Štorcha-Lovci mamutů. V Ostroměři, kde bydlel s rodinou, plastiku umístil na prostranství před původní bydliště na třídě T. G. Masaryka.

Syn Roman se vyučil kameníkem v Lipnici n/S a maturitou zakončil Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší. Tehdy studovat VŠ nemohl každý a tak později v r. 1997, složil zkoušku dokladující praktické zkušenosti  i teoretické znalosti pro Licenci MK ČR pro restaurování památek. V r. 2002 absolvoval Univerzitu Nové doby – Institut integrálních studií v Praze. Celý život provádí restaurátorské práce a obnovuje památkově chráněné objekty. Jeho odkazem je ztvárnění tematické plastiky a pocta zakladateli značky Jawa, Františku Janečkovi v Týnci nad Sázavou (2017)

Vnuk Vojtěch chtěl zpočátku jít jinou cestou, takže studoval Tvorbu a ochranu životního prostředí na Střední odborné škole ekologické ve Veselí nad Lužnicí, později Agroekologii na Jihočeské univerzitě, ale geny byly silnější a tak vlastně paralelně od svých 13 let pomáhal a nyní pracuje spolu s tátou ve firmě PERKAM KAMENICKÁ SPOLEČNOST, kterou otec založil.


luxdea
logo-perkam-2

I. Generace

Emanuel Lutz, nar. 1938, výuční list, obor kameník

TÉMATICKÁ PLASTIKA – 1971, OSTROMĚŘ

II. Generace

Roman Lutz, nar. 1962, výuční list, obor kameník, vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší, později Univerzitu Nové doby – Institut integrálních studií, Licence pro restaurování památek: MK ČR č. 7184 / 1997
Mobil: 724 800 483, 602 435 333, E-mail: lutzroman@centrum.cz

 

TÉMATICKÁ PLASTIKA – 2017, NÁMĚSTÍ, TÝNEC NAD SÁZAVOU

III. Generace

Ing. Vojtěch Lutz, nar. 1989, vystudoval Střední odbornou školu ekologickou ve Veselí nad Lužnicí, později Agroekologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Mobil: 721 159 038, e-mail: VojtechLutz@email.cz