5. realizované

Restaurátorské práce od roku 1992 na památkově chráněných objektech

 1. Restaurování, výroba kopie baldachýnu, Kostel sv. Antonína, Praha
 2. Restaurování kamenných prvků, prelatura, konvent, Břevnovský klášter, Praha
 3. Restaurování, výroba kamenných prvků, pavilon Vojtěška, Břevnovský klášter, Praha
 4. Výroba masivních kamenných hlavic, Trojský zámek, Praha
 5. Restaurování, Kostel sv. Salvátora, Praha
 6. Restaurování, Kostel sv. Jakuba Minice
 7. Výroba masivní profilované balustrády, kostel Panny Marie, Na Slupi, Praha
 8. Pískovcový masivní obklad lékárny, Ječná, Praha
 9. Restaurování ostění, oken, Zrcadlová kaple, Barokního sál, Klementinum, Praha
 10. Restaurování kamenných prvků Arcibiskupský palác, Praha
 11. Restaurování kamenných prvků, Muzeum východních Čech, Hradec Králové
 12. Restaurování, gotická Dolní brána, Domažlice
 13. Restaurování kamenného ostění, hrad Křivoklát
 14. Osazení masivního soklu, vstup Novoměstská radnice, Karlovo náměstí, Praha
 15. Obklad opěrné zdi, Karlovo náměstí, Praha 2
 16. Restaurování vstupu – interiér Revmatologický ústav – Na Slupi, Praha
 17. Rekonstrukce kamenné brány před vstupem do Revmatologického ústavu, Praha
 18. Restaurování hlavního vstupu, Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha
 19. Rekonstrukce balustrády sloupu sv. Floriána, Žatec
 20. Rekonstrukce hrobky P. Švandy ze Semčic, Vyšehrad, Praha
 21. Restaurování schodiště při rekonstrukci domu v Praze, Polská 18
 22. Restaurování barokních ostění při rekonstrukci domu v Praze Na Úvoze
 23. Restaurování vstupního portálu a soklu Vítkova 12, Praha 7
 24. Restaurování schodiště při rekonstrukci farního domu v Kralupech n/L
 25. Obnova a restaurovaní soklu a schodů v charitním domě v Mukařově
 26. Restaurování kamenných prvků na klášteře sv. Dobrotivé – Zaječov
 27. Osazení kamenného soklu na rodinném domu v Nymburku
 28. Obklad schodiště při rekonstrukci obchodního domu v Nymburku
 29. Restaurování části renesanční brány „Císařský dvůr“ Praha
 30. Osazení pískovcových zdí novostavby rodinného domu
 31. Restaurování kamenného vstupu v Apoštolské nunciatuře, Praha
 32. Restaurování kamenných prvků, omítek v kostele sv. Bartoloměje, Chodovice
 33. Restaurátorské a kamenické práce v kostele sv. Jiljí, Praha 1 – Staré město
 34. Obnova charitního hrobu v Praze – Olšanské hřbitovy
 35. Restaurování kamenného zdiva v pastoračním centru v Karlíně
 36. Restaurování kamenných prvků, kostel sv. Havla, Chotýšany
 37. Restaurování východní a jižní strany fasád, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha-Karlín
 38. Restaurování v interiéru, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha
 39. Demontáž a osazení křtitelnice v interiéru sv. Cyrila a Metoděje, Praha – Karlín
 40. Realizace oltáře kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha
 41. Realizace oltáře kostel sv. Jakuba Staršího, Kunratice, Praha
 42. Realizace oltáře kostel sv. Ludmily, Praha – Chvaly, Praha
 43. Restaurování masívní opěrné zdi před farou u kostela sv. Ludmily, Praha – Chvaly
 44. Restaurování arkády, Chvalská tvrz, Praha
 45. Restaurování fasády kaple Kamila Hilberta, Praha – Čakovice
 46. Restaurování křídel ambitů kláštera, Roudnice nad Labem
 47. Restaurování kamenných prvků pláště kostela sv. Václava, Praha – Prosek
 48. Restaurování soklové části, kostel sv. Ludmily, Praha – Vinohrady
 49. Rekonstrukce a restaurování schodiště, kostel sv. Petra a Pavla, Praha – Bohnice
 50. Restaurování kamenných prvků, kostel Nejsvětější Trojice, Drahobudice
 51. Rekonstrukce, restaurování hl. vstupu, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kladno
 52. Restaurování sloupu Panny Marie, Zruč n/S
 53. Restaurování schodiště, kostel sv. Klimenta, Karlova ulice, Praha
 54. Oprava dlažby, kostel sv. Klimenta, Karlova ulice, Praha
 55. Restaurování kamenného geodetického bodu, Mrač
 56. Restaurování, přestěhování zvoničky, Nupaky
 57. Restaurování zvoničky, křížků, Čakovice
 58. Restaurování zvoničky, pomníku a pomníku padlým, Mrač
 59. Restaurování zvoničky, pomníku padlým, Chářovice
 60. Restaurování pomníku padlým, Týnec n/S
 61. Restaurování zvoničky, Pecerady
 62. Restaurování zvoničky, pomníku padlým Podělusy
 63. Restaurování zvoničky, Zbořený Kostelec
 64. Restaurování zvoničky, Mladoušov
 65. Restaurování zvoničky, Srbice
 66. Restaurování zvoničky, Větrov
 67. Restaurování zvoničky, křížků, Štětkovice
 68. Restaurování zvoničky, křížku, Bořená hora
 69. Restaurování zvoničky, křížku, pomníků padlým Krusičany
 70. Restaurování křížků, Netvořice
 71. Restaurování křížku, Laziště
 72. Restaurování křížku Petrovice
 73. Rekonstrukce, restaurování pomníku padlým Bukovany
 74. Rekonstrukce, restaurování pomníku padlým Týnec n/S
 75. Rekonstrukce, restaurování pomníku padlým Chrást n/S
 76. Realizace hrobu dle vlastního návrhu pro ŘKF Vinoř, Praha
 77. Restaurování západní vjezdové brány Kaple Sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
 78. Výroba a osazení kamenné hlavice, hrad Český Šternberk
 79. Oprava dlažby ve vstupu, kostel sv. Mikuláše, Malá Strana, Praha
 80. Restaurování soklové části (sever, jih), kostel sv. Václava, Praha – Smíchov
 81. Realizace oslavného pomníku Františka Janečka (JAWA), Týnec nad Sázavou
 82. Rekonstrukce a restaurování hlavního vstupu a schodiště kostela sv. Havla, Poříčí n/S
 83. Rekonstrukce a restaurování jižního schodiště kostela sv. Havla, Poříčí n/S
 84. Restaurování východní soklové části, absida kostela sv. Havla, Poříčí n/S
 85. Restaurování soklové části, kostel sv. Ludmily, Praha – Vinohrady
 86. Restaurování raně gotického portálu kostel sv. Havla, Otryby
 87. Restaurování kamenných prvků kostela sv. Jakuba Většího, Soutice
 88. Návrh a realizace 2. pomníku padlým ke stávajícímu, Krusičany
 89. Restaurování pláště kostela Zvěstovaní Panny Marie, Plaňany
 90. Restaurování renesančního portálu, kostel sv. Václava, Vranov u Benešova
 91. Restaurování ostění vstupu, kostel sv. Havla, Teplýšovice u Benešova
 92. Restaurování jižní části hlavní lodi a sakristie, kostel sv. Štěpána, Kouřim
 93. Restaurování jižní části hlavní lodi a sakristie, kostel sv. Štěpána, Kouřim
 94. Restaurování pravé boční lodě, kostel sv. Štěpána, Kouřim
 95. Restaurování zvoničky, Teplýšovice-Kochánov
 96. Restaurování zvoničky Soběhrdy-Žíňany
 97. Restaurování ostění a okna, kostel Narození Panny Marie, Poříčany
 98. Restaurování ostění hlavního vstupu, kostel sv. Víta, Kolín
 99. Restaurování ostění vstupu, fara Brandlova 25, Kolín
 100. Rekonstrukce schodiště hlavního vstupu, kostel sv. Šimona a Judy, Týnec n/S