1. Perkam kamenická společnost

Restaurátorské a umělecké práce s kamenem

Specializujeme se na restaurování památkově chráněných budov – kostelů, kaplí, zvoniček, křížků a dalších kamenných objektů.