1. Perkam kamenická společnost

Restaurátorské a umělecké práce a kamenem s licencí MK ČR

Specializujeme se na restaurování památkově chráněných budov – kostelů, kaplí, zvoniček, křížků a dalších kamenných objektů.

Restaurování soklové části kostela sv. Ludmily v Praze 2
Restaurování raně gotického portálu kostel sv. Havla, Otryby
 Celkové restaurování pláště kostela sv. Václava, Prosek
 
Restaurování soklové části kostela Nejsvětější trojice v Drahobudicích
Chvalský zámek – restaurování arkády, Praha, Chvaly